Grafické nadstavby Octave

english

Úvodní stránka
Vítejte na stránkách, které vznikly jako praktická část mé bakalářské práce. Tyto stránky jsou zaměřeny na grafické nadstavby matematického programu Octave. Octave je matematický program, s 80% kompatibilní s komerčním programem Matlab. Octave je k dispozici jako open-sopurce software, tedy volně stahnutelný. Grafické nadstavby vznikly jako související projekty, které nejsou přímo součástí balíčku Octave, ale musí se dodatečně nainstalovat. Jedná se o nadstavby Octaviz a Octplot. V obou nadstavbách jsem vyzkoušel všechny funkce a po té napsal stručný popis každé funkce, popsal parametry a uvedl příklad s obrázkem. V další části jsem popsal mnou vytvořené funkce, které využívají jednotlivé nadstavby k vykreslování základních i složitějších objektů, opět s příkladem a obrázkem a u některým i možnost stažení. A na závěr jsem uvedl malou demonstraci mnou vytvořených funkcí.


Zde jsou ukázky, kterými můžete vytvořit v tomto typu softwaru:


Pro případné dotazy, problémy s instalací, chyby či jiného problému mi prosím pošlete e-mail na: dafe.p@seznam.czNovinky

6. 3. 2007
Spuštění stránek
15. 5. 2007
Dokončen všechen popis
24. 7. 2007
Anglická verze
4. 2. 2008
Modifikace

Odkazy

Oficiální stránky Octave: http://www.octave.org
Český překlad Octave: http://www.octave.wz.cz
3D visualizace do Octave: http://octaviz.sourceforge.net
Grafický systém do Octave: http://octplot.sourceforge.net

David Prokop, FAI UTB