Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.10 "Ploškový" 3D graf s nastavením barevného přechodu - vtk_surfcFunční soubor: f = vtk_surfc (x,y,z,c [prop, val])


Vykreslí jak povrchový graf (surface plot)definovaný maticemi x,y,z; kde x,y jsou formovány funkcí meshgrid, tak konturový graf. c je volitelný parametr pro nastavení barevného přechodu.

Nepovinným parametrem fmt můžeme měnit:
barva povrchu - parametr Color
průhlednost - parametr Opacity
počet konturových čar - parametr NConts


Příklady použití:
[a,b]=meshgrid(0:0.25:1,0:0.5:2) ;
x=sin(a);
y=sin(a).*b;
z=b;
c=[0,0,0,0,0;2,2,2,2,2;1,1,1,1,1;0,0,0,0,1;4,4,4,4,4];
vtk_surf(x,y,z,c,'NConts',8)


<<< 1.9 "Ploškový" 3D graf - vtk_surf 1.11 Síťový 3D graf definovaný trojúhelníky - vtk_trimesh >>>

© 2008 David Prokop