Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.12 "Ploškový" 3D graf definovaný trojúhelníky - vtk_trisurfFunční soubor: f = vtk_trisurf (x,y,z,c [prop, val])


Vykreslí povrchový 3D model podobně jako funkce surf, ale s definovanými trojúhelníky. Parametr t je seznam vrcholových indexů tvořících trojúhleník. Parametry x,y,z jsou vektory, které definují vrcholy. Nepovinný parametr c nastavuje barevný přechod.

Nepovinným parametrem fmt můžeme měnit:
barva povrchu - parametr Color
průhlednost - parametr Opacity


Příklady použití:
x=[1.5 2.1 1.4 3.6 2.8];
y=[2.5 4.1 1.9 3.1 3.8];
z=[3.1 6.4 1.3 2.8 4.1];
tri = delaunay(x,y);
vtk_trisurf(tri,x,y,z,'Color',[0 1 1]);<<< 1.11 Síťový 3D graf definovaný trojúhelníky - vtk_trimesh 1.13 Doplňky grafů ve vtk_figure >>>

© 2008 David Prokop