Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.13 Doplňky grafů ve vtk_figureFunční soubor: vtk_axis(bool)


Nyní tato funkce může zobrazit nebo skrýt souřadnicový systém. V budoucnu by tato funkce měla nastavit limity os.
Možné zadaní je tedy vtk_axis(false) pro skrýtí os nebo vtk_axis(true) pro zobrazení os.Funční soubor: vtk_title(string)


Přidá do okna VTK titulek. Název musí být napsán do uvozovek.


Funční soubor: vtk_scalarbar(string)


Přidá na pravou stranu VTK okna tzv. scalar bar, s popiskem zadaným mezi uvozovky jako parametr funkce. Tato funkce je ve vývoji.

Příklad použití:
[phi,theta]=meshgrid(0:pi/250:pi,0:pi/250:2*pi);
m0=4;m1=3;m2=2;m3=3;m4=6;m5=2;m6=6;m7=4;
r=sin(m0*phi).^m1+cos(m2*phi).^m3+sin(m4*theta).^m5+cos(m6*theta).^m7;
x=r.*sin(phi).*cos(theta);
y=r.*cos(phi);
z=r.*sin(phi).*sin(theta);
vtk_surf(x,y,z);
vtk_scalarbar("teplota");
vtk_title("Spherical harmonics");
vtk_axis(false);
Funční soubor: vtk_imshow(bool)


Tato funkce zobrazí obrázek ve stupnici šedi, jejíž rozsah je od 0(tmavá) do 256(světlá). Parametr a může být matice NxM nebo NxMx3.

Příklady použití:
a=[50 72 80 150 160 180;20 64 120 150 200 210]; vtk_imshow(a);

Funční soubor: vtk_print(filename, options)


Uloží VTK okno do definovaného souboru. VTK okno musí být být vidět, jinak se okno uloží špatně. Některé správce oken mohou této události zabránit (např. KDE). K odstranění tohoto problému, by se v nastavení správce oken měla vypnout volba tzv. zamezení kradení ohnisek (focus stealing prevention).


Za parametr options je možné dosadit:

-dtyp, kde se místo typ se dosazuje: ps, eps, pdf, tiff, jpeg, png, rib
-vect: použije se pouze vektorová grafika
-tex: zapíše text do textového souboru
-nocompress: nezkomprimuje obrázky v pdf nebo tiff
-qualityXX: nastavuje kvalitu jpeg. Defaultní je 100


Příklad použití:
vtk_print("/home/Ubuntu/output.jpeg","-djpeg","-quality90");
<<< 1.12 "Ploškový" 3D graf definovaný trojúhelníky - vtk_trisurf 2. Ukázky mých funkcí využívajících Octaviz >>>

© 2008 David Prokop