Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.4 Funkce vtk_plot a vtk_plot3Funční soubor: f = vtk_plot (x,y [fmt| prop, val])


Vykreslí typický plošný (2D) graf kde parametry x a y jsou vektory (tedy matice Nx1). Pokud není zadán parametr y, x je vykresleno podle hodnot v seznamu pro x.

Formát v tuto chvíli nedělá nic, v budoucnu se plánuje přidání možností.


Příklady použití:
x=[1,1.5,3,4.1,4.5,6,7,7.5];
y=[3,1,8.4,5,3.1,1,5.3,1.5];
vtk_plot(x,y)
Funční soubor: f = vtk_plot (x,y [fmt| prop, val])


Vykreslí 3D bodový graf. Body musí být definovány trojicí vektorů x, y, z o stejné délce vektoru.

Nepovinným parametrem fmt můžeme měnit:
barva bodu - MarkerColor
velikost(rádius) bodu - MarkerSize
průhlednost - Opacity


Příklady použití:
o=[30 62 19;8 21 10];
n=[31 21 11;18 42 14;55 46 17;56 25 13];
c=[5 49 15;30 50 16;42 42 15;43 29 19;18 28 12;32 6 8;63 36 15;59 60 20];
h=[23 5 7;32 0 16;37 5 0;73 36 16;69 60 20;54 62 28;57 66 12;6 59 16;1 44 22;0 49 6];
vtkplot3(o(:,1),o(:,2),o(:,3),'MarkerSize',8,'MarkerColor',[1 0 0]);
vtkplot3(n(:,1),n(:,2),n(:,3),'MarkerSize',10,'MarkerColor',[0 0 1]);
vtkplot3(c(:,1),c(:,2),c(:,3),'MarkerSize',10,'MarkerColor',[0 1 0]);
vtkplot3(h(:,1),h(:,2),h(:,3),'MarkerSize',5,'MarkerColor',[1 1 1]);
Použití průhlednosti:
>> o=[30 62 19;8 21 10];
>> n=[31 21 11;18 42 14;55 46 17;56 25 13];
>> c=[5 49 15;30 50 16;42 42 15;43 29 19;18 28 12;32 6 8;63 36 15;59 60 20];
>> h=[23 5 7;32 0 16;37 5 0;73 36 16;69 60 20;54 62 28;57 66 12;6 59 16;1 44 22;0 49 6];
>> vtkplot3(o(:,1),o(:,2),o(:,3),'MarkerSize',8,'MarkerColor',[1 0 0]);
>> vtkplot3(n(:,1),n(:,2),n(:,3),'MarkerSize',10,'MarkerColor',[0 0 1]);
>> vtkplot3(c(:,1),c(:,2),c(:,3),'MarkerSize',10,'MarkerColor',[0 1 0,'Opacity',0.5]);
>> vtkplot3(h(:,1),h(:,2),h(:,3),'MarkerSize',5,'MarkerColor',[1 1 1],'Opacity',0.8);


<<< 1.3 Čára v prostoru - funkce vtk_line3 1.5 Vrstevnicový graf - vtk_contour3 >>>

© 2008 David Prokop