Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.5 Vrstevnicový graf - vtk_contour3Funční soubor: f = vtk_contour3 (x,y,z,c [fmt| prop, val])


Vykreslí vrstevnicový (vrstevnice - isolines) graf. Parametry x, y a jsou obvykle formovány funkcí meshgrid.

Nepovinným parametrem fmt můžeme měnit:
počet vrstevnic - parametr NConts


Příklady použití:
[x,y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:3);
z=x.*exp(-x.^2-y.^2);
vtk_contour(x,y,z,'NConts',15)

<<< 1.4 Funkce vtk_plot a vtk_plot3 1.6 Síťový 3D graf - vtk_mesh >>>

© 2008 David Prokop