Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1.6 Síový 3D graf - vtk_meshFunční soubor: f = vtk_mesh (x,y,z [fmt| prop, val])


Vykreslí drátěný 3D graf (mesh plot) definovaný trojicí matic x,y,z; kde jsou matice x a y obvykle tvořeny funkcí meshgrid.

Nepovinným parametrem fmt můžeme měnit:
rádius (velikost) koulí - parametr BallRadius
rádius (tlouška) čáry - parametr LineRadius


Příklady použití:
[x,y]=meshgrid(0:1:4*pi,0:1:4*pi);
z=sin(x);
vtk_mesh(x,y,z,'BallRadius',0.2);Triaxial teardrop
[u,v]=meshgrid(0.01:pi/20:pi,0:pi/20:2*pi);
x=(1-cos(u)).*cos(u+2*pi/3).*cos(v+2*pi/3)/2;
y=(1-cos(u)).*cos(u+2*pi/3).*cos(v-2*pi/3)/2;
z=cos(u-2*pi/3);
vtk_mesh(x,y,z,'Fancy',1)<<< 1.5 Vrstevnicový graf - vtk_contour3 1.7 Síový 3D graf s nastavením barevného přechodu - vtk_meshc >>>

© 2008 David Prokop