Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

1. Popis funkcí Octaviz - úvodOctaviz je 3D vizualizační systém pro program Octave. Všechny VTK třídy se zpřístupňují pro program Octave pomocí wraperru, což je v českém překladu jakáci obálka, podobně jako je tomu u objektově orientovaných programů jako C++ nebo Python. Octaviz také zajišťuje vysoce-úrovňové funkce pro 2D nebo 3D vizualizace. Používám těchto funkcí, můžeme provádět nejběžnější úkoly (3D povrchové grafy, vrstevnicové grafy, síťové grafy, atd.) bez znalostí VTK (The Visualization ToolKit - open source software pro 3D grafiku).

V této kapitole jsem se snažil přiblížit funkce, které umožňuje Octaviz. Každá funkce obsahuje popis funkčnosti a popis parametrů, pokud nějaké jsou. Po té je uvedena praktická ukázka. Popis jsem koncipoval tak, jak jsem účel funkce pochopil já.

<<< Obsah 1.1 Základní operace s vtk_figure >>>

© 2008 David Prokop