Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2.1 Krychle(cube), kvádr (block), hranol(cuboid)Funční soubor: cube(m,n,p,a,prop,val)


Tato funkce vykresluje krychli. Definice:
  • 1 krychle - levý dolní roh v [m,n,p] a délky strany "a"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-krychlí - levé dolní rohy v [m,n,p] a délky stran "a"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují levý dolní roh krychle v osách x,y,z.
Parametr a určuje délku strany krychle.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Prop může být buď "c"(jako color - barva) nebo "o" (jako opacity - průhlednost). Val je hodnota prop tedy u barvy je to vektor 1x3 představující složky RGB modelu, hodnoty jsou v rozsahu 0-1 a ve formátu [R G B] a u průhlednosti je to číslo v rozsahu 0-1, čím nižší číslo tím víc je objekt průhledný. Tyto parametry nejsou povinné a lze je vynechat.


Příklad:
cube([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);

Funční soubor: block(m,n,p,a,b,c,prop,val)


Tato funkce vykresluje kvádr. Definice:
  • 1 kvádr - levý dolní roh v [m,n,p] a délky stran "a","b","c"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-kvádrů - levé dolní rohy v [m,n,p] a délky stran "a","b","c"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují levý dolní roh kvádru v osách x,y,z.
Parametry a,b,c určují délky strany kvádru - délka, šířka, výška.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
block([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],[3,2],[4,5],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);stáhnout m-souborFunční soubor: cuboid(m,n,p,n_number,r,v,prop,val)


Tato funkce vykresluje n-boký hranol, s volitelným počtem stran. Definice:
  • 1 hranol - střed hranolu v [m,n,p], počet "n_number", poloměr "r" a výška "v"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-hranolů - středy hranolů v [m,n,p], počty "n_number", poloměry "r" a výšky "v"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují střed hranolu v osách x,y,z.
Parametr n_numer určuje počet stran hranolu (tedy pravidelný n-úhelník).
Parametrem r můžeme měnit poloměr pravidelného n-úhelníku.
Parametrem v měníme výšku hranolu.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
cuboid([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[6,8],[3,2],[5,5],["c","o"],[[0 1 1],0.5]);

<<< 2. Ukázky mých funkcí využívajících Octaviz 2.2 4-boký jehlan(pyramid), n-boký jehlan(pyramid2), komolý jehlan(frustum_pyramid) >>>

© 2008 David Prokop