Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2.2 4-boký jehlan(pyramid), n-boký jehlan(pyramid2), komolý jehlan(frustum_pyramid)Funční soubor: pyramid(m,n,p,a,b,v,prop,val)


Tato funkce umí vykreslit 4-boký jehlan. Definice:
  • 1 jehlan - levý dolní roh v [m,n,p] a délky "a","b","v"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-jehlanů - levé dolní rohy v [m,n,p] a délky "a","b","v"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují levý dolní roh jehanu v osách x,y,z.
Parametry a,b,v určují délky jehanu - délka, šířka, výška.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Example:
pyramid([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],[3,2],[4,5],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);

Funční soubor: pyramid2(m,n,p,n_number,r,v,prop,val)


Tato funkce vykresluje pravidelný n-boký jehlan. Definice:
  • 1 jehlan - levý dolní roh v [m,n,p] a délky "a","b","v"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-jehlanů - levé dolní rohy v [m,n,p] a délky "a","b","v"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují levý dolní roh jehlanu v osách x,y,z.
Parametry a,b,v určují délky jehlanu - délka, šířka, výška.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
pyramid2([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[5,6],[3,2],[4,5],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.1]);stáhnout m-souborFunční soubor: frustum_pyramid(m,n,p,a1,b1,a2,b2,v,prop,val)


Tato funkce vykresluje komolý 4-boký hranol, s volitelným počtem stran. Definice:
  • 1 komolý jehlan - levý dolní roh v [m,n,p] a délky "a1","b1","a2","b2","v"; všechny veličiny jsou skalární
  • n- komolých jehlanů - levé dolní rohy v [m,n,p] a délky "a1","b1","a2","b2","v"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují levý dolní roh komolého jehlanu v osách x,y,z.
Parametry a1,b1 určují délky stran dolní podstavy komolého jehlanu - délka, šířka.
Parametry a2,b2 určují délky stran horní podstavy komolého jehlanu - délka, šířka.
Parametry v určuje výšku komolého jehlanu.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Example:
frustum_pyramid([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[5,6],[4,4],[3,2],[2,1],[7,6],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.1]);<<< 2.1 Krychle(cube), kvádr (block), hranol(cuboid) 2.3 Válec (cylinder), koule(sphere) >>>

© 2008 David Prokop