Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2.3 Válec (cylinder), koule(sphere)Funční soubor: cylinder(m,n,p,r,v,q,prop,val)


Tato funkce umí vykreslit válec. Definice:
  • 1 válec - střed v [m,n,p], radius "r", výška "v" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-válců - středy v [m,n,p], radiusy "r" a výšky "v" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy válce v osách x,y,z.
Parametr r určuje poloměr válce.
Parametr v určuje výšku válce.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů válce, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
cylinder([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],[4,5],[40,50],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);stáhnout m-souborFunční soubor: sphere(m,n,p,r,q,q2,prop,val)


Tato funkce umí vykreslit kouli. Definice:
  • 1 koule - střed v [m,n,p], poloměr "r" a kvality "q1" a "q2"; všechny veličiny jsou skalární
  • n- koulí - středy v [m,n,p], poloměry "r" a kvality "q1" a "q2"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p střed koule v v osách x,y,z.
Parametr r určuje poloměr koule.
Parametry q,q2 slouží pro nastavení počtu počítaných bodů generující kružnice - q a počet generujících kružnic - q2, tedy kvalitu vykresleného objektu.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
sphere([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],[120,150],[40,50],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);<<< 2.2 4-boký jehlan(pyramid), n-boký jehlan(pyramid2), komolý jehlan(frustum_pyramid) 2.4 Kužel (cone), komolý kužel (frustum_cone) >>>

© 2008 David Prokop