Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2.4 Kužel (cone), komolý kužel (frustum_cone)Funční soubor: cone(m,n,p,r,v,q,prop,val)


Tato funkce vykresluje kužel. Definice:
  • 1 kužel - střed v [m,n,p], radius "r", výška "v" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-kuželů - středy v [m,n,p], radiusy "r" a výšky "v" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy kužele v osách x,y,z.
Parametr r určuje poloměr kužele.
Parametr v určuje výšku kůžele.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů kužele, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
cone([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[2,3],[4,5],[40,50],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);stáhnout m-souborFunční soubor: frustum_cone(m,n,p,r1,r2,v,q,prop,val)


Tato funkce vykresluje komolý kužel. Definice:
  • 1 komolý kužel - střed v [m,n,p], radiusy "r1", "r2", výška "v" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-komolých kuželů - středy v [m,n,p], radiusy "r1", "r2" a výšky "v" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy kužele v osách x,y,z.
Parametry r1,r2 určuje poloměry kužele - dolní(r1) a horní(r2) podstavy.
Parametr v určuje výšku kůžele.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů komolého kužele, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
frustum_cone([0,2],[0,3.2],[0,-1.2],[4,3],[2,1],[4,5],[40,50],["c","o"],[[1 0.5 0.5],0.5]);
<<< 2.3 Válec (cylinder), koule(sphere) 2.5 Funkce využívající paramterické vyjádření >>>

© 2008 David Prokop