Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2.6 Jablko (apple), elipsoid(ellipsoid), šroubovice(helicoidal)Funční soubor: apple(m,n,p,a,b,q,prop,val)


Tato funkce vykresluje jablko. Definice:
  • 1 jablko - střed v [m,n,p], parametry "a","b" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-jablk - středy v [m,n,p], parametry "a","b" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy jablka v osách x,y,z.
Parametr a,b určují parametry jablka.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů jablka, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
apple([0 30],[0 0],[0 0],[2 1],[2 1],[50 60]);

Funční soubor: ellipsoid(m,n,p,a,b,c,q,prop,val)


Tato funkce vykresluje elipsoid. Definice:
  • 1 elipsoid - střed v [m,n,p], parametry "a","b","c" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-elipsoidů - středy v [m,n,p], parametry "a","b","c" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy elipsoidu v osách x,y,z.
Parametr a,b,c určují parametry elipsoidu.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů elipsoidu, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
ellipsoid([0 3],[0 2],[0 4.5],[4 3],[3 2],[2 1],[50 60]);stáhnout m-souborFunční soubor: helicoidal(m,n,p,r,n_s,q,prop,val)


Tato funkce vykresluje šroubovici. Definice:
  • 1 šroubovice - střed v [m,n,p], parametry "r","n_s" a kvalita "q"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-šroubovic - středy v [m,n,p], parametry "r","n_s" a kvality "q"; všechny veličiny jsou vektory

Popis parametrů:
Parametry m,n,p určují středy jablka v osách x,y,z.
Parametr r určuje parametr šroubovice.
Parametr n_s určuje počet závitů šroubovice.
q můžeme měnit počet počítaných bodů šroubovice, tedy kvalitu vykreslení.
Parametry prop, val můžeme měnit barvu a průhlednost vykresleného objektu. Tyto parametry nejsou povinné.


Příklad:
helicoidal([0 32],[0 0],[0 0],[2 0.5],[6 4],[50 60]);

<<<2.5 Funkce využívající paramterické vyjádření 2.7 Eliptický paraboloid(hellipticparaboloid), 6-ti stěn(hexaedron), lesní roh(horn) >>>

© 2008 David Prokop