Grafické nadstavby Octave, Octavizenglish

2. Ukázky mých funkcí využívajících OctavizTato kapitola popisuje mnou vytvořené funkce, obsahově se podobá kapitole předcházející, tedy obshaje stručný popis funkce, popis parametrů a následuje praktická ukázka s obrázkem. U některých funkcí je možnost stáhnutí.
Funkce vykreslují jednoduché, ale i složitější objekty u kterých již používá paramterického výpočtu bodů na objektu. Všechny objekty jsou vykreslovýny funkcí vtk_surf, tedy lze použít i parametrů, které umožňuje tato funkce, jedná se o barvu (Color) a průhlednost (Opacity).

<<< 1.13 Doplňky grafů ve vtk_figure 2.1 Krychle(cube), kvádr (block), hranol(cuboid) >>>

© 2008 David Prokop