Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.10 Doplňky grafů - colorbar, grid, popisky

Funční soubor: h = colorbar()


Tato funkce přidá do aktuálního vykreslovacího okan grafu na pravou stranu color bar.


Funční soubor: h = colormap(MAP)


Tato funkce nastaví barevnou paletu color baru. Parametr MAP musí být matice min.2 x 3.


Funční soubor: h = grid(HSTAT)


Tato funkce nastaví ní zruší vykreslování mřížky ve vykreslovacím okně grafu.

Příklady použití:
grid("on") - zapnutí mřížky
grid("off") - vypnutí mřížky
grid() - opak aktuálního nastaveníFunční soubor: AX = axis(ARGS)


Tato funkce umožňuje nastavovat osy.

Příklady použití:
AX=asix() - do proměnné AX vrátí aktuální limity os
AX=[xmin,xmax,ymin,ymax] - dle proměnných xmin,xmax,ymin,ymax nastaví limity os
axis("auto") - automatické nastavení os dle vykresleného grafu
axis("equal") - stejná velikost souřadného systému
axis("off") - vypne (popř. zapne parametrem "on") osy a popiskyFunční soubory: title(LABEL), xlabel(LABEL), ylabel(LABEL)


Tyto funkce nastavují název grafu (title), popisku osy x (xlabel) a pospisku osy y (ylabel).

Příklad použití:
x=-2.9:0.2:2.9;
bar(x,exp(-x.*x))
title("exp")
xlabel("x")
ylabel("y")
Funční soubor: h = text(x,y,STR,ARGS)


Tato funkce umožňuje umístit text STR na pozici (x,y). V případě použití dalších paramterů jsou použity k formátu textu. Funkce vrací handle do proměnné h.


<<< 1.9 Uložení figure do souboru - print 1.11 Zobrazení více grafů v 1 figure - subplot >>>

© 2008 David Prokop