Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.11 Zobrazení více grafů v 1 figure - subplotFunční soubor: h = subplot(M,N,P)


V případě, že chceme do 1 figure umístit více grafů použijeme tuto funkci subplot, která rozdělí figure okno na danou matici MxN grafů. Parametr P je místo, kde se má vykreslit aktuální graf. Funkce vrací handle do proměnné h.

Příklady použití:
x=-2.9:0.2:2.9;
subplot(1,2,1)
bar(x,exp(-x.*x))
subplot(1,2,2)
stem(x,exp(-x.*x),"fill")<<< 1.10 Doplňky grafů - colorbar, grid, popisky 1.12 Set a get >>>

© 2008 David Prokop