Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

cAktiavce OctPlotu:

Pro aktivaci OctPlotu, je nutno do příkazové řádky Octave napsat příkaz toggle_octplot.


Funční soubor: cla()


Vymaže aktuální prostor pro vykreslování grafu.


Funční soubor: clf()


Vymaže a zavře celé figure okno.


Funční soubor: h = gca()


Vrací handle aktuálního vykreslovacího prostoru do proměnné h.

Pozn.: Handle - pomocný objekt bez známé vnitřní struktury, který reprezentuje nějaký složitější objekt spravovaný cizím kódem. Vnitřně může být handle reprezentován ukazatelem nebo referencí na cílový objekt, číslem odkazujícím do tabulky, struktura přímo obsahující příslušná data atd.


Funční soubor: h = gcf()


Vrací handle aktuálního figure, do proměnné h, pokud figure neexistuje, vytvoří jej.

Příklad:
h=gcf()Zabudovaný příkaz: hold ARGS


Pokud chceme zobrazit více grafů v jednom figure, použijeme příkaz hold on, který zajistí, že při zadání nového vykreslení se původní graf nesmaže. Můžeme tak vykonat sérii opříkazů a vykreslit jej do 1 figure. Zrušení hold je příkazem hold off.


Zabudovaná funkce: ishold


Tato funkce slouží k detekci, zda je aktivován příkaz hold on. Po zavolání této funkce bude do proměnné ans uložena hodnota 1, pokud je příkaz aktivní a 0 pokud je neaktivní.<<< 1. Popis funkcí Octplot - úvod 1.2 Základní grafy I - area, plot >>>

© 2008 David Prokop