Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.2 Základní grafy I - plotFunční soubor: h = plot (x,y,FMT)


Tato funkce vykresluje klasický 2D graf definovaný body o souřadnicích x a y. Do proměnné h se uloží handle.


Kombinace parametrů x a y mohou být následující:
 • parametr x není zadán (plot(y)) - hodnoty x se přidají automaticky, první hodnota x je 1, další 2,3...

 • x skalár, y skalár - je vykreslen 1 bod o souřadnicích x,y

 • x vektor, y vektor - je vykreslen 1 graf definovaný body o souřadnicích x,y; x a y musí mít stejný počet prvků

 • x matice (mxr), y matice (nxs) - je vykresleno r (s) grafů, jednotlivé prvky grafů jsou brány ze sloupců matic x a y; matice x, y musí mít stejný počet řádků

  x=[-2.1 -2.1;-0.8 0.6;1.4 1.7;2.5 2.8;3.9 3.4;4.8 4.8];
  y=[0.8 1.6;4.1 2.8;1.2 3.8;-1.2 1.4;4.3 2.1;4 1.5];
  plot(x,y)


 • x vektor, y matice - je vykresleno n grafů (n - počet řádků matice y), hodnoty x jsou pro všechny grafy stejné; počet prvků vektoru x se musí rovnat počtu sloupců matice y

  x=[-2.1 -1.3 0.5 1.4 2.8 3.4];
  y=[1 5 4.1 2 4.3 2.1;2 1.8 5.3 -0.8 2.3 4.1];
  plot(x,y)


 • x matice, y vektor - je vykresleno m grafů (m - počet řádků matice x), hodnoty y jsou pro všechny grafy stejné; počet sloupců matice x musí být jako počet počet prvků vektoru y

  x=[-2.1 -1.3 0.8 1.6 2.4 3.7;-3.5 -1.8 0.9 2.4 3.8 4.2];
  y=[0.8 1.6 4.1 2.8 1.2 3.8];
  plot(x,y)


Možnosti nepovinného parametru FMT:

zápis popis parametru
'-' styl - čára (default)
':' styl - tečkovaná čára
'--' styl - čárkovaná čára
'-.' styl - čerchovaná čára
';text;' nastavení názvu popisu čáry
'c' barva - 'r','g','b','c','m','y','k','w'
's' tvar bodů - '+', 'o', '*', '.', 'x', '^', 'v', '>', '<', 's', 'd'


Příklady použití:
x=[-2.1 -1.3 0.5 1.4 2.8 3.4];
y=[1 5 4.1 2 4.3 2.1];
plot(x,y,"b^:;cara;")
2 čáry různého formátu(lze i víc):
x1=[-1.5 -0.8 0.9 1.7];
y1=[2.1 -0.8 3.1 3];
x2=[-1.5 0.4 1.1 1.7];
y2=[-1.4 2.3 2.4 0.7];
plot(x1,y1,"m--+;carkovana;",x2,y2,"g:d;teckovana;");

<<< 1.1 Funkce pro práci s figure 1.3 Základní grafy II - area, line, stem >>>

© 2008 David Prokop