Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.3 Základní grafy II - area, line, stemFunční soubor: area (x,y)


Tato funkce vykreslí 2D graf podobně jako funkce plot s tím rozdílem, že plochu pod grafem vyplní. Parametry x a y musí být vektory o stejné délce.


Příklady použití:
x=[0.8 2.4 3.8 5.1 6.8];
y=[2 4 3.2 3.4 8.6 2.4];
area(x,y);
Funční soubor: h = line (x,y,ARGS)


Použitím této funkce můžeme vykreslit čáru definovaných body x a y, což jsou vektory o stejném počtu prvků. Do proměnné h se uloží handle.
line(y) - hodnoty x začinají v 1 (pro první prvek y) a přibývají po 1
line(x,y) - čára definovaná dvojící x,yFunční soubor: h = stem (x,y,LINESPEC)


Tato funkce vykreslí graf stem - bodový graf se stopkami. Do proměnné h se uloží handle.
Parametr LINESPEC - stejné možbnosti jako u funkce plot.


Příklady použití:
x=1:10;
stem(x);
jiný formát čar:
x=[1 2.4 3.1 4.5 6.1];
y=[2.1 1.4 3.5 3.4 1.5];
h = stem(x,y,'-.mx')
vyplňené body:
x=[1 2.4 3.1 4.5 6.1];
y=[2.1 1.4 3.5 3.4 1.5];
h = stem(x,y,"fill")

<<< 1.2 Základní grafy I - plot 1.4 Sloupcový graf - bar, barh >>>

© 2008 David Prokop