Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.4 Sloupcový graf - bar, barhFunční soubory: h = bar (x,y,WIDTH,COLOR), h = barh (x,y,WIDTH,COLOR)


Tyto funkce vykreslí sloupcový graf (bar), funkce barh ho vykreslí horizontálně. Parametry x, WIDTH, COLOR jsou nepovinné.

Použití parametrů:
bar(y) - parametr x automaticky začíná na 1 o pro každé další y se zvyšuje o 1
bar(x,y) - x určuje pozici sloupce na ose x a y výšku sloupce; x,z musí mít stejný počet prvků
bar(x,y,width) - šířka sloupců, defaultní je 0,8
bar(x,y,ColorSpec) - barva sloupců, je možné vybrat 1 ze základních barev: "r", "g", "b", "c", "m", "y", "k", "w"
bar(x,y,[r g b]) - barva sloupců dle složek rgb; o barvách viz také v sekci Octaviz - 1.2 Šipky v prostoru - funkce vtk_arrows3

Příklady použití:
x=-2.9:0.2:2.9;
barh(x,exp(-x.*x),0.5,[0.4 0.3 0.9])


<<< 1.3 Základní grafy II - area, line, stem 1.5 Vrstevnicový graf - Contour plot >>>

© 2008 David Prokop