Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.7 Pseudo-barevný obrázek - funkce pcolorFunční soubor: h = pcolor(x,y,z)


Tato funkce vykreslí pseudo-barevný obrázek, parametry x,y jsou volitelné. Pokud nejsou x,y zadané určí se automaticky podle sloupců/řádků matice z. Pokud se zadají x,y jako vektory, pak povrchové body z(i,j) jsou vykresleny na pozici x(j),y(i); pokud x,y jsou matice jsou vykresleny na pozici (x(i,j), y(i,j)).


Příklady použití:
[x,y]=meshgrid(0:1:5,0:1:5);
z=[0 1 2 3 4 5;0 1 2 3 4 5;0 1 2 3 4 5;5 4 3 2 1 0;5 4 3 2 1 0;5 4 3 2 1 0];
z=[0 2.1 1.5 2.3 4.1;1.5 4.1 2.6 3.5 1.9] ;
pcolor(x,y,z)
Použitý příklad z funkce contour:
[x,y]=meshgrid(-3:.1:3, -3:.1:3);
z = x.*exp(-x.^2 - y.^2);
pcolor(x,y,z)

<<< 1.6 Patch a surface grafy 1.8 Funkce specgram >>>

© 2008 David Prokop