Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.8 Funkce specgramUživatelsky definovaná funkce: [s [, f[, t]]] = specgram(x[,n [, Fs[, window[, overlap]]]])


Funkce pro výpočet časově závislé frekvenční analýzy. Počítá zobrazený diskrétní čas Fourierovy transformace signálu. Spektogram je veličina této funkce.

Příklady použití:
[x,y]=meshgrid(0:1:5,0:1:5);
x = chirp([0:0.001:2],0,2,500); # frekvence od 0-500 po 2 sekundách.;
Fs=1000; # vzorkování každé 0.001 sekundy, takže rychlost je 1 kHz ;
step=ceil(20*Fs/1000); # jeden spektrální dílek každých 20 ms
window=ceil(100*Fs/1000); # 100 ms data window
specgram(x, 2^nextpow2(window), Fs, window, window-step);

<<< 1.7 Pseudo-barevný obrázek - funkce pcolor 1.9 Uložení figure do souboru - print >>>

© 2008 David Prokop