Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

2.1 Čtverec (square), obdelník (rectangle), trojúhelník (triangle)Funční soubor: square(m,n,a,fmt)


Tato funkce vykreslí čtverec, který je definován:
 • 1 čtverec - levý dolní roh v [m,n] a délka strany "a"; všechny veličiny jsou skalární
 • 1 čtverec - levý dolní roh(LDR) a pravý horní roh(PHR) v [m,n]; všechny veličiny jsou skalární
 • n-čtverců - LDR a PHR v [m,n]; buď je LDR vektor 1x2 a PHR matice Nx2 nebo je LDR matice Nx2 a PHR vektor 1x2 anebo LDR i PHR jsou matice Nx2

Parametry m,n určují rohy čtverce v osách x,y.
Parametr fmt určuje formát čar čtverce. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů; Viz. kap.: 1.2 Základní grafy I - plot.

Příklad:
square([1 2;-1 2;2 4],[1 2;2 5;4 6]);

Funční soubor: rectangle(m,n,a,b,fmt)


Tato funkce vykreslí obdélník, který je definován:
 • 1 obdélník - levý dolní roh v [m,n] a délka strany "a" a "b"; všechny veličiny jsou skalární
 • 1 obdélník - levý dolní roh(LDR) a pravý horní roh(PHR) v [m,n]; všechny veličiny jsou skalární
 • n-obdélníků - LDR a PHR v [m,n]; buď je LDR vektor 1x2 a PHR matice Nx2 nebo je LDR matice Nx2 a PHR vektor 1x2 anebo LDR i PHR jsou matice Nx2

Parametry m,n určují rohy obdélníku v osách x,y.
Parametr fmt určuje formát čar obdélníku. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
rectangle([1 3;6 4;2 3],[0 3;2 7;1 5]);stáhnout m-souborFunční soubor: triangle(m,n,type,param_a,param_b,param_c,fmt)


Tato funkce vykreslí trojúhelník, který je může být definován 2 způsoby:
 1. 3 body v x,y
  • 1 trojúhelník - rohové body A,B,C v [m,n]; m,n jsou skalární, fmt je volitelný zbytek je vynechán
  • n-trojúhelníků - rohové bod A,B,C v [m,n]; buď je parametr m vektor 1x3 a n matice Nx3 nebo je m matice Nx3 a n vektor 1x3 anebo m i n jsou matice Nx3
 2. stranami a úhly
  • strana,strana,strana - trojúhelnék definovaný stranami "a","b","c", type = "sss"
  • úhel,strana,strana - trojúhelnék definovaný úhlem "alpha" a stranami "b","c", type = "ass"
  • strana,úhel,strana - trojúhelnék definovaný úhlem "beta" a stranami "a","c", type = "sas"
  • strana,strana,úhel - trojúhelnék definovaný úhlem "gama" a stranami "a","b" type = "ssa"

Parametry m,n určují body trojúhelníku v osách x,y.
Parametr param_a je buď délka strany "a" nebo úhel "alpha" (podle zvoleného typu), podobně param_b(délka strany "b" nebo úhel "beta") a param_c(délka strany "c" nebo úhel "gama").
Parametr fmt určuje formát čar trojúhelníku. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
triangle([1,2,5;-1 -3.4 -5.2],[1,3,2;2,4.2,1],"gv-");
triangle(1,2,"ssa",2,3,20,"md-");stáhnout m-soubor

<<< 2. Ukázky mých funkcí využívajících Octplot 2.2 Čtyřúhelník (tetragon), n-úhelník (n-square), kružnice (circle) >>>

© 2008 David Prokop