Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

2.2 Čtyřúhelník (tetragon), n-úhelník (n-square), kružnice (circle)Funční soubor: tetragon(m,n,a,b,alpha,beta,fmt)


Tato funkce umí vykreslit čtyřúhelník, kterému lze nastavit úhly stran "a","b". Definice:
  • 1 čtyřúhelník - levý dolní roh v [m,n] a délka stran "a" a "b" a úhly stran "alpha","beta"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-čtyřúhelníků - levý dolní roh v [m,n] a délka stran "a" a "b" a úhly stran "alpha","beta"; všechny veličiny jsou vektory (kromě fmt)

Parametry m,n určují rohy n-úhelníku v osách x,y.
Parametry a,b určují délky stran n-úhelníku.
Parametry alpha,beta určují úhel skoluny strany "a","b".
Parametr fmt určuje formát čar n-úhelníku. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.Příklad:
tetragon([2,5],[1,5],[5,2],[2,5],[30,60],[10,30]);stáhnout m-souborFunční soubor: nsquare(m,n,n_number,r,fmt)


Tato funkce umí vykreslit n-úhelník s volitelným počtem stran. Definice:
  • 1 n-úhelník - střed n-úhelníku je v bodě [m,n]; všechny veličiny jsou skalární
  • N n-úhelníků - střed n-úhelníku je v bodě [m,n]; všechny veličiny jsou vektry (kromě fmt)

Parametry m,n určují střed n-úhelníku v osách x,y.
Parametr n_number určuje počet stran n-úhelníku.
Parametr fmt určuje formát čar n-úhelníku. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
nsquare([-1,2],[2,3],[7,6],[3,4.5],"b^--");

Funční soubor: circle(m,n,r,q,fmt)


Tato funkce umí vykreslit kružnici. Definice:
  • 1 kružnice - střed kružnice v [m,n], poloměr r; všechny veličiny jsou skalární
  • N kružnic - střed kružnic v [m,n], poloměry r; všechny veličiny jsou vektory (kromě fmt)

Parametry m,n určují střed kružnice v osách x,y.
Parametr r určuje poloměr kružnice.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů na kružnici, tedy kvalitu.
Parametr fmt určuje formát čar kružnice. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
circle([5,3],[-2,0],[5,3.5],[25,100]);
stáhnout m-soubor<<< 2.1 Čtverec (square), obdelník (rectangle), trojúhelník (triangle) 2.3 Elipsa (ellipse), hyperbola (hyperbola), parabola (parabola) >>>

© 2008 David Prokop