Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

2.3 Elipsa (ellipse), hyperbola (hyperbola), parabola (parabola)Funční soubor: ellipse(m,n,a,b,q,fmt)


Tato funkce vykresluje elipsu. Definice:
  • 1 elipsa - střed v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-elips - středy v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou vektory (kromě fmt)

Parametry m,n určují střed elipsy v osách x,y.
Parametry a,b určují délku hlavní a vedlejší poloosy.
Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů na elipse, tedy kvalitu.
Parametr fmt určuje formát čar elipsy. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
ellipse([5,3],[-2,0],[5,2],[3,5],[80,50]);stáhnout m-souborFunční soubor: hyperbola(m,n,a,b,v,q,fmt)


Tato funkce vykresluje hyperbolu. Definice:
  • 1 hyperbola - střed v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-hyperbol - středy v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou vektory (kromě fmt)

Parametry m,n určují střed hyperboly v osách x,y.
Parametry a,b určují délku hlavní a vedlejší poloosy.
Parametr v je výška hyperboly. Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů na hyperbole, tedy kvalitu.
Parametr fmt určuje formát čar hyperboly. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
hyperbola(2,2,2,5,10,60,"k--");

Funční soubor: parabola(m,n,p,v,q,type,fmt)


Tato funkce vykresluje parabolu. Definice:
  • 1 parabola - střed v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou skalární
  • n-parabol - středy v [m,n] a délky poloos "a" a "b"; všechny veličiny jsou vektory (kromě fmt)

Parametry m,n určují střed paraboly v osách x,y.
Parametry a,b určují délku hlavní a vedlejší poloosy.
Parametr v je výška paraboly. Parametrem q můžeme měnit počet počítaných bodů na parabole, tedy kvalitu.
Parametr fmt určuje formát čar paraboly. Formát je stejný jako funkce plot, tedy lze měnit formát čar(barvu a styl) a formát bodů.

Příklad:
parabola([0 1],[0 -2],[2 -2],[10 10],[50 70],"xy");
<<< 2.2 Čtyřúhelník (tetragon), n-úhelník (n-square), kružnice (circle) 2.4 Evolventa (involute), cykloida (cycloid), epicycloida (epicycloid) >>>

© 2008 David Prokop